Anname teada, et ajavahemikus 15.–30. juulini toimub suvepuhkusega seotud tootmiskatkestus.
Enne 22. juunit saabunud tellimused täidame enne suvepuhkusele minemist.