EKE-Rakennus Oy ja Toppi Oy ovat 29.12.2021 allekirjoittaneet sopimukset maakaupoista koskien Toppi Oy:n nykyisiä toimitiloja Espoonlahden Kiviruukissa sekä EKE:n Kirkkonummelle kaavoittamaa maaomistusta Kirkkonummen Sundsbergin Yrityskylässä.

Sopimuksen tavoitteena on, osana Kiviruukin kaupunginosan (kuva 1) kehitystä, asemakaavoittaa lähivuosien aikana Toppin toimitilakiinteistölle asuntorakentamista noin 20.000 k-m2.


Kuva 1. Kiviruukki viistoilmakuva lounaasta, Havainnekuva Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.

Sopimuksen toisena osana Toppi tekee toimitilainvestoinnin Sundbergin Yrityskylään, jonne Toppin Suomen toiminta keskitetään arviolta 6000 m2 suuruisiin uusiin toimitiloihin. Yrityskylän asemakaava on jo lainvoimainen ja kunnallistekniikan työt alueella ovat käynnissä. Alueelle sijoittuu useita työpaikka- ja toimitilahankkeita lähivuosien aikana (kuva 2).


Kuva 2. Havainnekuva Länsiväylän varrelle lähivuosien aikana nousevasta Sundsbergin Yrityskylästä.

EKE-Rakennuksen hankekehitysjohtaja Heidi Kerosuo kuvailee alueen tulevaa ilmettä: ”Kiviruukki kehittyy lähitulevaisuudessa vehreäksi kaupunkimaiseksi keskukseksi, joka sijaitsee ihanteellisesti aivan Kivenlahden metroaseman ja sen palveluiden läheisyydessä. Kohteen sijainti ja tehty sopimus vastaavat erinomaisesti EKE:n strategiaa tarjota koteja halutuilta paikoilta monipuolisten palvelujen ja hyvien kulkuyhteyksien ääreltä. Samalla Toppi Oy:n investointi Sundsbergin Yrityskylään on merkittävä lisä alueen yrityskattaukseen.”

Toppi Oy:n toimitusjohtaja Pasi Toppi kommentoi: ”Olemme olleet espoolaisia 60 vuotta ja nyt toiminta siirtyy Kirkkonummen puolelle, mutta hyvin lähelle, ajatellen henkilökuntaamme ja yhteistyökumppaneitamme. Saamme vielä upouudet, juuri meidän nykytarpeeseemme räätälöidyt tilat ja vähän kasvunvaraakin, joten tästä on hyvä aloittaa uusi jakso perheyrityksemme historiikissa. Haluan kiittää neuvonantajaamme Risto Vuorenrinnettä Trevianista sekä EKEä hyvästä ja ratkaisukeskeisestä hengestä neuvottelujen yhteydessä.

Lisätietoja antavat:

Heidi Kerosuo, hankekehitysjohtaja, EKE-Rakennus Oy, p. 050 5705998

Pasi Toppi, toimitusjohtaja, Toppi Oy, p. 0500 270 612