Muoveja voi käyttää vastuullisesti

 • Työskentelemme ympäristön suojelemisen puolesta

 • Yhdistämme ympäristöajattelun asiakkaiden tarpeisiin

 • Käyttämämme sähkö on 100% uusiutuvaa ja alkuperätakuumerkittyä energiaa

 • Kierrätämme ylijäämämateriaalin uusiksi tuotteiksi

Ympäristöpolitiikkamme

Toppi valmistaa laadukkaita letkuja, putkia, profiileja, kaapeleita sekä muovipinnoitteita. Ympäristö- ja laatujärjestelmiemme avulla pyrimme tehostamaan toimintaamme sekä tuottamaan asiakkaidemme ja sidosryhmiemme vaatimukset täyttävää tuotteiden ja toiminnan laatua.

Me sitoudumme seuraavasti:

 • Yhdistämme ympäristöajattelun ja asiakkaiden tarpeet kannattavasti.
 • Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, jotka täyttävät asianmukaiset turvallisuusvaatimukset.
 • Jatkuvasti kehitämme tuotantojärjestelmäämme, parannamme laatua ja ehkäisemme ympäristön pilaantumista.
 • Tuemme kouluttautumista sekä kannustamme tekemään työtehtävät vastuullisesti ja huolellisesti.
 • Lajittelemme jätteet.
 • Rakennamme pitkäkestoisia suhteita sidosryhmiimme.
 • Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja viranomaisvaatimuksia.
 • Noudatamme sisäisen ja ulkoisen auditointien ohjelmaa perustuen ISO 9001/2015 ja ISO 14001/2015 vaatimuksiin.
 • Kehitämme jatkuvasti laatu- ja ympäristöjärjestelmiämme.

Vastuullisuus toiminnassamme

Suomalaisena perheyrityksenä Toppi on vastuullinen ja arvopohjainen toimija. Toppin perhe on omistanut yrityksen ja toiminut sen johtotehtävissä jo neljässä sukupolvessa. Toppi Oy on perustamisestaan lähtien noudattanut toimialalla hyvää liiketoimintapaa, säilyttänyt pitkäaikaiset suhteen niin asiakkaisiin kuin materiaalitoimittajiin, oikeudellisia prosesseja ei yrityksen historiassa ole.

Yritys työllistää 39 henkilöä ja 3-4 kesätyöntekijää, sekä kannustaa ja tukee työntekijöitään elinikäiseen oppimiseen. Työnkuviin voi vaikuttaa, ja vastuuta annetaan osaamisen kehittyessä. Palkkaus on sukupuolesta riippumatta sama. Siihen vaikuttavat ennen kaikkea osaamisen monipuolisuus ja vastuut. Pyrkimys on aina oikeudenmukaisuuteen.

Viime vuosina Toppi on kehittänyt taloudellista kestävyyttään, ei talousvaikeuksien vaan vakaiden tulevaisuudennäkymien vuoksi. Haastavat ja poikkeukselliset ajat vaikeuttavat riskianalyysien tekoa, materiaalien kuten muovirakeiden saatavuutta, rekrytointia sekä kysynnän ennakointia. Näistä haasteista huolimatta on taloudellinen kehitys ollut positiivista, yritys on saavuttanut strategiset tavoitteensa ja huolehtinut vastuistaan niin yhteiskunnan, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja työntekijöiden suhteen.

Muovialan toimijana ympäristövastuu on Toppi Oy:lle asia, jossa työsarkaa riittää – mutta näemme haasteet myös mahdollisuuksina. Oman tuotannon jätteet pystymme jo hyödyntämään lähes 100-prosenttisesti, ja Toppi tarjoaa jo valikoimissaan tuotteita, jotka on näistä sivuvirtamateriaaleista valmistettuja.

Toppi Oy on sitoutunut läpinäkyvään, vastuulliseen, ajanmukaiseen ja rehelliseen tiedottamiseen. Vastuullisten periaatteiden mukaisesti markkinointia toteutetaan faktoihin ja todenmukaisuuteen perustuen. Sen päätarkoitus ulkoisesti on pitää yhteyttä nykyisiin asiakkaisiin sekä luoda Toppi Oy:sta todenmukaista mielikuvaa julkisuuteen. Oma, tärkeä viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmä ovat potentiaaliset työnhakijat.

”Etujoukoissa toimien on mahdollista paitsi tehdä kauaskantoisia ratkaisuja hyvissä ajoin ja siten varmistaa toiminnan jatkuvuus tulevaisuudessa, mutta myös profiloitua oman alansa vastuullisuuden edelläkävijäksi. Taustalla on vuosien pohjatyö esimerkiksi taloudellisen kestävyyden, työntekijöiden hyvinvoinnin sekä vastuullisen muovin kehittämisessä. Aikaisempina vuosina työmme jäsentyi ensin ISO 9001 -laadunhallintastandardin ja sittemmin ISO 14001 -ympäristöstandardin puitteissa.”

Pasi Toppi, toimitusjohtaja

Voit ladata ja lukea koko vastuullisuusraporttimme tästä

Muovi on laadukas ja kestävä materiaali

Muovilla on merkittäviä tehtäviä yhteiskunnan toimivuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Monet laadukkaat kulutustavarat valmistetaan muovista. Niiden käyttöikä voi yltää jopa vuosikymmeniin. Loppuun käytetty muovituote voidaan lopulta hyödyntää energiana.

Monet mieltävät muovin ympäristön kannalta epäekologiseksi vaihtoehdoksi, mutta monissa tilanteissa ja käyttökohteissa muovi on korvaamaton materiaali ja sen poistaminen käytöstä jopa nostaisi ympäristön kuormitusta.

Esimerkkejä muovin tärkeistä rooleista ympäristön ja ihmisten kannalta:

 • Pidempään säilyvää ruokaa, tehokkaammat kuljetukset ja vähemmän hävikkiä. Muovipakkaus suojaa elintarviketta ja vähentää hävikkiä mittavasti hävikin määrää.
 • Puhdas käyttövesi ja toimivat viemäröinnit. Muovinen vesijohtoverkosto kuljettaa käyttöömme puhdasta vettä ja ohjaa likaveden turvallisesti käsittelyyn.
 • Energian tuotanto ja siirtäminen (lämpö ja sähkö). Muovi on energiantuotannon ja sen siirtämisen edellytys.
 • Turvallinen terveydenhuolto. Muovi mahdollistaa modernin terveydenhuollon saatavuuden, toimivuuden ja tehokkuuden.
 • Arjen turvallisuus. Muovi tuo turvallisuutta liikenteeseen ja koteihin esimerkiksi autojen turvavöissä ja -istuimissa, vesiliikenteen pelastusliiveissä ja -renkaissa, liikenneturvallisuudessa pyöräilykypärissä ja heijastimissa sekä kotien ja rakennusten turvallisuudessa hälytysjärjestelmissä ja palovaroittimissa.

Muovi numeroina

Alle 1,5 % – Kaikesta Euroopassa käytettävästä kaasusta ja öljystä käytetään muovipakkausten valmistamiseen.

4–5 % – Kaikesta ihmisen käyttämästä öljystä riittää kaikkien muovituotteiden valmistukseen.

11 % – Muovin vähimmäismäärä nykyaikaisissa autoissa. Muovi keventää auton painoa, mikä leikkaa kulutusta ja päästöjä.

5 % – Muovin osuus kaikista teollisista hiilidioksidipäästöistä. Teräksen osuus on 25 % ja sementin 19 %.2

19 % – Muovituotteista ei ole käytännössä korvattavissa muilla materiaaleilla.3

22,4 Mtonnia – Energiankulutuksen kasvu öljymääränä mitattuna, jos muovit korvattaisiin muilla materiaaleilla läntisen Euroopan alueella.4

50 Mtonnia – Raakaöljyn käytön vuosittainen vähentämismahdollisuus muovien keveyden ansiosta. Määrä vastaa sitä, että liikenteestä poistettaisiin 46 miljoona autoa.

7 300 – Arvio muovista valmistettujen turvavöiden pelastamista ihmishengistä Euroopassa vuonna 2008.5


Lähteet:

1. INCPEN. (2008). Facts and Figures. Packaging in Perspective. P13.
2. Allwood, J.M., Ashby, M.F., Gutowski, T.G., Worrell, E., Material efficiency: A white paper, Resources, Conservation and Recycling 55 (2011), pp 362-381.
3. GUA (Gesellschaft für umfassende Analysen GmbH), Austria: The contribution of plastics to resource efficiency
4. GUA (Gesellschaft für umfassende Analysen GmbH), Austria: The contribution of plastics to resource efficiency
5. European Comission, DG Mobility and Transport, section ”Road Safety – Cars – Seatbelts”
6. https://www.viite.fi/2018/03/03/hyva-paha-muovi/ ja https://www.ufz.de/index.php?en=36336&webc_pm=34/2017 ja https://www.economist.com/news/leaders/21737502-eight-out-top-ten-polluters-are-developing-asia-dont-bin-plastic-solve-polymer

Muovi ihmisten turvana terveydenhuollossa

Muovi on tärkeässä roolissa terveydenhuollossa

Suuri osa sairaaloissa käytettävistä kalusteista, laitteista, instrumenteista ja tarvikkeista on valmistettu erilaisista, tarkoin säädellyistä muoveista. Muovi mahdollistaa toimivan terveydenhuollon. Kertakäyttöiset muovit edistävät muun muassa potilasturvallisuutta. Biohajoavat muovit mahdollistavat nykyaikaisen kehonsisäisen lääkinnän.

Lääketiede ja terveydenhuolto kehittyvät koko ajan voimakkaasti. Muovi ja sen ainutlaatuiset ominaisuudet ovat avaintekijöitä tulevaisuuden terveysinnovaatioiden synnyttämisessä – ja ihmisten elinajanodotteen pidentämisessä.

Me Toppi Oy:ssa valmistamme ToppMedic™-lääkeletkuja terveydenhuollon tarpeisiin.

Muovi on energian tuotannon ja sen siirtämisen edellytys

Muovi on tärkeässä tehtävässä yhteiskunnan energianjakelun kannalta. Muovin hyvä muovattavuus yhdistettynä sen sähköä ja lämpöä eristäviin ominaisuuksiin luo perustan niin uusiutuvien kuin uusiutumattomien energialähteiden hyödyntämiselle.

Käytännössä muovi on materiaali, joka mahdollistaa kaukolämmön olemassaolon ja kaikki sähkökaapeloinnit. Myös rakennusten lämmöneristys perustuu suurelta osin muoviin ja sen ainutlaatuisiin ominaisuuksiin: oikein asennettujen muovieristeiden ja -tiivistysten ansiosta rakennukset kuluttavat vähemmän energiaa. Muovieristeiden merkitys on huomattava, sillä EU:ssa kuluu neljännes kaikesta energiasta rakennusten lämmittämiseen ja viilentämiseen.