Muoveja voi käyttää vastuullisesti

 • Työskentelemme ympäristön suojelemisen puolesta

 • Yhdistämme ympäristöajattelun asiakkaiden tarpeisiin

 • Käyttämämme sähkö on 100% uusiutuvaa ja alkuperätakuumerkittyä energiaa

 • Kierrätämme ylijäämämateriaalin uusiksi tuotteiksi

Ympäristöpolitiikkamme

Toppi valmistaa laadukkaita letkuja, putkia, profiileja, kaapeleita sekä muovipinnoitteita. Ympäristö- ja laatujärjestelmiemme avulla pyrimme tehostamaan toimintaamme sekä tuottamaan asiakkaidemme ja sidosryhmiemme vaatimukset täyttävää tuotteiden ja toiminnan laatua.

Me sitoudumme seuraavasti:

 • Yhdistämme ympäristöajattelun ja asiakkaiden tarpeet kannattavasti.
 • Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, jotka täyttävät asianmukaiset turvallisuusvaatimukset.
 • Jatkuvasti kehitämme tuotantojärjestelmäämme, parannamme laatua ja ehkäisemme ympäristön pilaantumista.
 • Tuemme kouluttautumista sekä kannustamme tekemään työtehtävät vastuullisesti ja huolellisesti.
 • Lajittelemme jätteet.
 • Rakennamme pitkäkestoisia suhteita sidosryhmiimme.
 • Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja viranomaisvaatimuksia.
 • Noudatamme sisäisen ja ulkoisen auditointien ohjelmaa perustuen ISO 9001/2015 ja ISO 14001/2015 vaatimuksiin.
 • Kehitämme jatkuvasti laatu- ja ympäristöjärjestelmiämme.

Muovi on laadukas ja kestävä materiaali

Muovilla on merkittäviä tehtäviä yhteiskunnan toimivuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Monet laadukkaat kulutustavarat valmistetaan muovista. Niiden käyttöikä voi yltää jopa vuosikymmeniin. Loppuun käytetty muovituote voidaan lopulta hyödyntää energiana.

Monet mieltävät muovin ympäristön kannalta epäekologiseksi vaihtoehdoksi, mutta monissa tilanteissa ja käyttökohteissa muovi on korvaamaton materiaali ja sen poistaminen käytöstä jopa nostaisi ympäristön kuormitusta.

Esimerkkejä muovin tärkeistä rooleista ympäristön ja ihmisten kannalta:

 • Pidempään säilyvää ruokaa, tehokkaammat kuljetukset ja vähemmän hävikkiä. Muovipakkaus suojaa elintarviketta ja vähentää hävikkiä mittavasti hävikin määrää.
 • Puhdas käyttövesi ja toimivat viemäröinnit. Muovinen vesijohtoverkosto kuljettaa käyttöömme puhdasta vettä ja ohjaa likaveden turvallisesti käsittelyyn.
 • Energian tuotanto ja siirtäminen (lämpö ja sähkö). Muovi on energiantuotannon ja sen siirtämisen edellytys.
 • Turvallinen terveydenhuolto. Muovi mahdollistaa modernin terveydenhuollon saatavuuden, toimivuuden ja tehokkuuden.
 • Arjen turvallisuus. Muovi tuo turvallisuutta liikenteeseen ja koteihin esimerkiksi autojen turvavöissä ja -istuimissa, vesiliikenteen pelastusliiveissä ja -renkaissa, liikenneturvallisuudessa pyöräilykypärissä ja heijastimissa sekä kotien ja rakennusten turvallisuudessa hälytysjärjestelmissä ja palovaroittimissa.

Muovi numeroina

Alle 1,5 % – Kaikesta Euroopassa käytettävästä kaasusta ja öljystä käytetään muovipakkausten valmistamiseen.

4–5 % – Kaikesta ihmisen käyttämästä öljystä riittää kaikkien muovituotteiden valmistukseen.

11 % – Muovin vähimmäismäärä nykyaikaisissa autoissa. Muovi keventää auton painoa, mikä leikkaa kulutusta ja päästöjä.

5 % – Muovin osuus kaikista teollisista hiilidioksidipäästöistä. Teräksen osuus on 25 % ja sementin 19 %.2

19 % – Muovituotteista ei ole käytännössä korvattavissa muilla materiaaleilla.3

22,4 Mtonnia – Energiankulutuksen kasvu öljymääränä mitattuna, jos muovit korvattaisiin muilla materiaaleilla läntisen Euroopan alueella.4

50 Mtonnia – Raakaöljyn käytön vuosittainen vähentämismahdollisuus muovien keveyden ansiosta. Määrä vastaa sitä, että liikenteestä poistettaisiin 46 miljoona autoa.

7 300 – Arvio muovista valmistettujen turvavöiden pelastamista ihmishengistä Euroopassa vuonna 2008.5


Lähteet:

1. INCPEN. (2008). Facts and Figures. Packaging in Perspective. P13.
2. Allwood, J.M., Ashby, M.F., Gutowski, T.G., Worrell, E., Material efficiency: A white paper, Resources, Conservation and Recycling 55 (2011), pp 362-381.
3. GUA (Gesellschaft für umfassende Analysen GmbH), Austria: The contribution of plastics to resource efficiency
4. GUA (Gesellschaft für umfassende Analysen GmbH), Austria: The contribution of plastics to resource efficiency
5. European Comission, DG Mobility and Transport, section ”Road Safety – Cars – Seatbelts”
6. https://www.viite.fi/2018/03/03/hyva-paha-muovi/ ja https://www.ufz.de/index.php?en=36336&webc_pm=34/2017 ja https://www.economist.com/news/leaders/21737502-eight-out-top-ten-polluters-are-developing-asia-dont-bin-plastic-solve-polymer

Muovi ihmisten turvana terveydenhuollossa

Muovi on tärkeässä roolissa terveydenhuollossa

Suuri osa sairaaloissa käytettävistä kalusteista, laitteista, instrumenteista ja tarvikkeista on valmistettu erilaisista, tarkoin säädellyistä muoveista. Muovi mahdollistaa toimivan terveydenhuollon. Kertakäyttöiset muovit edistävät muun muassa potilasturvallisuutta. Biohajoavat muovit mahdollistavat nykyaikaisen kehonsisäisen lääkinnän.

Lääketiede ja terveydenhuolto kehittyvät koko ajan voimakkaasti. Muovi ja sen ainutlaatuiset ominaisuudet ovat avaintekijöitä tulevaisuuden terveysinnovaatioiden synnyttämisessä – ja ihmisten elinajanodotteen pidentämisessä.

Me Toppi Oy:ssa valmistamme ToppMedic™-lääkeletkuja terveydenhuollon tarpeisiin.

Muovi on energian tuotannon ja sen siirtämisen edellytys

Muovi on tärkeässä tehtävässä yhteiskunnan energianjakelun kannalta. Muovin hyvä muovattavuus yhdistettynä sen sähköä ja lämpöä eristäviin ominaisuuksiin luo perustan niin uusiutuvien kuin uusiutumattomien energialähteiden hyödyntämiselle.

Käytännössä muovi on materiaali, joka mahdollistaa kaukolämmön olemassaolon ja kaikki sähkökaapeloinnit. Myös rakennusten lämmöneristys perustuu suurelta osin muoviin ja sen ainutlaatuisiin ominaisuuksiin: oikein asennettujen muovieristeiden ja -tiivistysten ansiosta rakennukset kuluttavat vähemmän energiaa. Muovieristeiden merkitys on huomattava, sillä EU:ssa kuluu neljännes kaikesta energiasta rakennusten lämmittämiseen ja viilentämiseen.