No alternative text description for this image

Toppi Oy on mukana tapahtumassa!

Tässä läpi yön kestävässä tapahtumassa kerättävillä osallistumismaksuilla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten uimataidon oppimista ympäri Suomea järjestettävissä paikallisissa uimakouluissa.  Perheet ja lapset valitaan mukaan yhteistyökumppanin HOPE ry:n kanssa.

Hyväntekeväisyysuinti SUH / HOPE ry – Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

Etsimme nyt SUUNNITTELUINSINÖÖRIÄ sekä TUOTEINSINÖÖRIÄ Espoon toimistollemme! Olisiko jompikumpi näistä paikoista juuri sinulle huikea mahdollisuus edetä urallasi suomalaisen muoviteollisuuden johtavassa yrityksessä?

TUOTEINSINÖÖRI
Tuoteinsinöörin ensisijainen tehtävä on Toppin koko tuotehallinta (Product Information Management) sisältäen tuoterekisterin päivittämisen, kehittämisen ja ylläpidon (noin 6000 nimikettä). Päivittäisiin tehtäviisi kuuluvat uusien tuotteiden avaaminen ERP-järjestelmäämme, tuotannon ohjeistuksien laatiminen suomeksi ja tuotannon laadunvarmistaminen.

SUUNNITTELUINSINÖÖRI
Valmistamme itse suulakepuristuksessa käytettävät profiilityökalut ja vuosien saatossa niitä on syntynyt yli 1700. Sinulta odotamme kiinnostusta ymmärtää perinteistä työkalusuunnittelua ja työstömenetelmiä sekä kykyä siirtää suunnittelu kaikilta osin moderneihin ohjelmistoihin ja toimintatapoihin. Työkalusuunnittelun lisäksi työtehtäviisi kuuluvat tuotetestauksien tekeminen tuotantolinjoilla, tuotantolaitteiden ohjeistuksien tekeminen suomeksi, tuotannon kouluttaminen ja tekninen laaduntarkastus.

Löydät linkit ilmoituksiin tästä:
Tuoteinsinööri | Oikotie Työpaikat

Suunnitteluinsinööri | Oikotie Työpaikat

EKE-Rakennus Oy ja Toppi Oy ovat 29.12.2021 allekirjoittaneet sopimukset maakaupoista koskien Toppi Oy:n nykyisiä toimitiloja Espoonlahden Kiviruukissa sekä EKE:n Kirkkonummelle kaavoittamaa maaomistusta Kirkkonummen Sundsbergin Yrityskylässä.

Sopimuksen tavoitteena on, osana Kiviruukin kaupunginosan (kuva 1) kehitystä, asemakaavoittaa lähivuosien aikana Toppin toimitilakiinteistölle asuntorakentamista noin 20.000 k-m2.


Kuva 1. Kiviruukki viistoilmakuva lounaasta, Havainnekuva Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.

Sopimuksen toisena osana Toppi tekee toimitilainvestoinnin Sundbergin Yrityskylään, jonne Toppin Suomen toiminta keskitetään arviolta 6000 m2 suuruisiin uusiin toimitiloihin. Yrityskylän asemakaava on jo lainvoimainen ja kunnallistekniikan työt alueella ovat käynnissä. Alueelle sijoittuu useita työpaikka- ja toimitilahankkeita lähivuosien aikana (kuva 2).


Kuva 2. Havainnekuva Länsiväylän varrelle lähivuosien aikana nousevasta Sundsbergin Yrityskylästä.

EKE-Rakennuksen hankekehitysjohtaja Heidi Kerosuo kuvailee alueen tulevaa ilmettä: ”Kiviruukki kehittyy lähitulevaisuudessa vehreäksi kaupunkimaiseksi keskukseksi, joka sijaitsee ihanteellisesti aivan Kivenlahden metroaseman ja sen palveluiden läheisyydessä. Kohteen sijainti ja tehty sopimus vastaavat erinomaisesti EKE:n strategiaa tarjota koteja halutuilta paikoilta monipuolisten palvelujen ja hyvien kulkuyhteyksien ääreltä. Samalla Toppi Oy:n investointi Sundsbergin Yrityskylään on merkittävä lisä alueen yrityskattaukseen.”

Toppi Oy:n toimitusjohtaja Pasi Toppi kommentoi: ”Olemme olleet espoolaisia 60 vuotta ja nyt toiminta siirtyy Kirkkonummen puolelle, mutta hyvin lähelle, ajatellen henkilökuntaamme ja yhteistyökumppaneitamme. Saamme vielä upouudet, juuri meidän nykytarpeeseemme räätälöidyt tilat ja vähän kasvunvaraakin, joten tästä on hyvä aloittaa uusi jakso perheyrityksemme historiikissa. Haluan kiittää neuvonantajaamme Risto Vuorenrinnettä Trevianista sekä EKEä hyvästä ja ratkaisukeskeisestä hengestä neuvottelujen yhteydessä.

Lisätietoja antavat:

Heidi Kerosuo, hankekehitysjohtaja, EKE-Rakennus Oy, p. 050 5705998

Pasi Toppi, toimitusjohtaja, Toppi Oy, p. 0500 270 612


Olemme kiinni 24.12.

Muuten työskentelemme normaalisti joulun aikaan.

Hyvää joulun odotusta!

Meille on nyt myönnetty ISO 14001-sertifikaatti. ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisarjan päästandardi, joka on laajasti käytössä maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana.

Standardi sisältää peruselementit tehokkaalle ympäristöjohtamisjärjestelmälle, ja sitä voidaan soveltaa minkä tahansa tyyppiseen ja kokoiseen organisaatioon, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Standardi vaatii organisaatiota määrittämään ympäristöpäämääränsä ja -tavoitteensa, sekä johtamisjärjestelmän, jolla nämä tavoitteet saavutetaan. Lisäksi standardi vaatii, että organisaatio pitäytyy näissä vaatimuksissa myös prosesseissaan, menettelyohjeissaan ja toiminnoissaan.